ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

An image

   1. ปฏิบัติงานจริง เขื่อนแม่งัด จ.เชียงใหม่

An image

 2. ปฏิบัติงานจริง อ่างเก็บน้ำแม่วงบน ลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

An image

 3. ปฏิบัติงานจริง เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์

An image

 4. นำเครื่องมือไปทดลองใช้งานระดับลึก 53 เมตร ที่เขื่อนสิริกิตติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์