คุณสมบัติ

  • ใช้ได้ในแหล่งน้ำทุกสภาพ แม้จะเป็นแหล่งน้ำไหล หรือน้ำเสีย
  • เก็บน้ำได้ในระดับลึกที่สุดถึง 50 เมตร
  • ใช้งานง่าย โดยวิธีกระตุกเชือกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้เครื่องเก็บน้ำในระดับที่ต้องการ
  • วัดอุณหภูมิของน้ำได้เที่ยงตรงทันที ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในกระบอกเก็บน้ำ
  • กระบอกเก็บน้ำจุน้ำได้ 1,570 ลบ.ซม.
  • ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
  • รับประกันซ่อมฟรี 1 ปี
  • รับรองประสิทธิภาพของเครื่องมือจากการปฏิบัติงานจริง และใบประกาศเกียรติคุณในโครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรฯ